13:16י״ג:ט״ז
1 א

יתנגפו. יכשלו אצופי"ר בלעז:

2 ב

הרי נשף. הרי חשך בלכתם בגולה:

3 ג

ושית לערפל. כמו ולשית את האור לערפל: