13:14י״ג:י״ד
1 א

ונפצתים איש אל אחיו. אכה זה על זה עד שישברו חתיכות דקות כמו ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב) ונפץ את עולליך (שם קלז) וכן כל ניפוץ שבמקרא:

2 ב

והאבות והבנים. אנפץ זה אצל זה: