13:12י״ג:י״ב
1 א

נבל. כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין: