13:10י״ג:י׳
1 א

ויהי כאזור הזה. גאונם יהיה כאזור הזה הנרקב: