13:1י״ג:א׳
1 א

אזור. פורצינ"ט בלעז:

2 ב

ובמים לא תביאהו. לכבסו כשיהא מלא זיעה כדי שימהר לירקב: