12:9י״ב:ט׳
1 א

העיט צבוע. הה"א תמוה לכך הוא נקוד פת"ח הכי הם עוף צבוע מגואל בדם ששאר העופות נאספים עליו, ד"א העיט צבוע עוף אחד שהוא צבוע וכל העופות נאספים עליו לאוכלו ששונאים אותו:

2 ב

העיט סביב עליה. שמא עוף שמים הם אלו החיילות הגדודים הקלים אשר סביביה:

3 ג

התיו. בואו: