12:8י״ב:ח׳
1 א

נתנה עלי בקולה. עלתה לפני צעקת חמסיה: