12:4י״ב:ד׳
1 א

עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש. עד כאן דברי הנביא ורוח הקודש משיבתו מרעת יושבי בה ספתה בהמות ועוף:

2 ב

תאבל. תחרב:

3 ג

ספתה. פוניד"א בלעז:

4 ד

כי אמרו. יושבי הארץ הזאת:

5 ה

לא יראה את אחריתנו. אין גלוי לפניו מה יהיה בסופינו: