12:3י״ב:ג׳
1 א

ואתה ה' ידעתני. גם על אנשי ענתות העומדים עלי עזרני כי אתה ידעתני:

2 ב

התיקם כצאן לטבחה. נתקם מן החיים למות דישטאקאלו"ש בלעז כמו עד התיקנו אותם מן העיר (יהושע ח׳:ו׳):

3 ג

והקדשם. הזמינם: