12:16י״ב:ט״ז
1 א

אם למוד ילמדו. אם יאמינו בה':

2 ב

ונבנו. לשון בנין: