12:13י״ב:י״ג
1 א

זרעו חטים וקוצים קצרו. התפללו ולא נתקבלה תפלתם למה לפי שלא נרו להם ניר תשובה ומעשים טובים לכך זרעו אל קוצים, ספר שנקוד בו זרעו בחירי"ק הזיי"ן שיבוש הוא:

2 ב

נחלו. ל' חולי נחלו במכאובם וצעקתם לפני ולא יועילו:

3 ג

מתבואותיכם. ממעשיכ':