11:23י״א:כ״ג
1 א

אל אנשי ענתות. כמו על אנשי ענתות: