11:20י״א:כ׳
1 א

אראה נקמתך מהם. את אנשי ענתות היה מקלל: