11:18י״א:י״ח
1 א

וה' הודיעני. כך אמר הנביא הקדוש ברוך הוא הודיעני את פורענותם: