11:16י״א:ט״ז
1 א

לקול המולה. ל' שאון עם רב שיבוא עליהם:

2 ב

ורעו דליותיו. ורצצו את ענפיו: