11:15י״א:ט״ו
1 א

מה לידידי בביתי. מה לעם סגולתי לבא עוד בביתי:

2 ב

עשותה המזמתה. לעשות היא מזמת עצת חטאים שלה:

3 ג

הרבים. שבהם:

4 ד

ובשר קודש יעברו מעליך. אף המילה בטלו מבשרם שעל ידה היו מקודשים לי:

5 ה

כי רעתכי אז תעלוזי. כשאתם עוברים עבירה אתם שמחים: