10:5י׳:ה׳
1 א

כתומר מקשה. מקיש אותם בקורנס עד שזוקף לו קומה כדקל:

2 ב

אל תיראו מהם. אם תפרשו מהם כי לא ירעו לכם:

3 ג

וגם היטיב אין אותם. אם תעבדום, היטיב כמו להיטיב: