10:4י׳:ד׳
1 א

מסמרות. קלוי"ש בלע"ז:

2 ב

ומקבות. קורנס מרטי"ל בלעז:

3 ג

יפיק. יכרע ברכיו ל' פוקה (שמואל א כה) ופיק ברכים (נחום ב):