10:3י׳:ג׳
1 א

חרש. אומן:

2 ב

מעצד. דולדוייר"א בלעז: