10:24י׳:כ״ד
1 א

אך במשפט. ביסורין:

2 ב

במשפט. יושטיצ"א בלעז אך במשפט ת"י ברם בדין חשוך:

3 ג

אל באפך. פן תהא כלייה: