10:21י׳:כ״א
1 א

לא השכילו. לא הצליחו במלכותם כמו בכל אשר יפנה ישכיל (משלי יז):

2 ב

מרעיתם. צאן מרעיתם: