10:20י׳:כ׳
1 א

יצאוני. יצאו ממני ירושלים אומרת כן: