10:19י׳:י״ט
1 א

נחלה. ל' חולי:

2 ב

ואשאנו. ת"י ואסוברניה אשופריר"לוי בלעז: