10:18י׳:י״ח
1 א

קולע. כזה שהוא זורק אבן בקלע:

2 ב

למען. אשר ימצאו שכר פעולתם: