10:14י׳:י״ד
1 א

נבער. לשון איש בער (תהילים צ״ב:ז׳) וכן נבערו הרועים (כאן):

2 ב

נסכו. לשון מסכה: