10:13י׳:י״ג
1 א

לקול תתו. בעת בא קול שהוא נותן המון מים בשמים:

2 ב

נשיאים. עננים:

3 ג

ברקים. פלנדורי"ש בלעז: