1:6א׳:ו׳
1 א

אהה. ל' יילל קונפליינ"ט בלע"ז:

2 ב

כי נער אנכי. איני כדאי להוכיחן משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב בעיניהם בכמה נסים שעשה להם הוציאם ממצרים וקרע להם את הים הוריד את המן הגיז את השליו נתן להם את התורה העלה את הבאר אני בתחלת שליחותי אני בא להוכיחם:

I (Jeremiah) am not worthy of rebuking them (B'nei Yisrael)! Moshe rebuked B'nei Yisrael close to his death while he was already revered in their eyes, with the many miracles that he did for them: took them out of Egypt, split the sea for them, brought down the Manna, brought them the slav (some say this is a quail), gave them the Torah, and brought up the well. And here, I am going to rebuke them at the beginning of my mission?!