1:19א׳:י״ט
1 א

ונלחמו אליך. ויהון דינין ומגיחין לקבלך למסתר ית פתגמי נבואתך: