1:14א׳:י״ד
1 א

מצפון תפתח הרעה. בבל לצפונה של ארץ ישראל היא: