1:13א׳:י״ג
1 א

סיר נפוח. רותח בויילנ"ט בלעז:

2 ב

ופניו. רתיחותיו אשישאונדי"ש בלעז: