1:11א׳:י״א
1 א

מקל שקד. מנדולי"ר בלעז, ויונתן תרגם מקל שקד מלך דמוחי לאבאשא: