1:10א׳:י׳
1 א

הפקדתיך. מנותיך על העכו"ם:

2 ב

לנתוש ולנתוץ. דיספציר בלעז: