Rashi on Horayot 10a:15רש"י על הוריות י׳ א:ט״ו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 10a:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:15י׳ א:ט״ו

אין - דודאי אשכחן כה"ג:

דכתיב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם בשורה היא להם - שהכתוב מבשרן שעתיד להיות אע"פ שדבר רע הוא הכא נמי אימא גזרה הלכך כתיב אם הכהן המשיח יחטא לכשיחטא וה"נ אשר נשיא יחטא לכשיחטא:

ר"ש אומר - ונתתי נגע צרעת שיהא בא מאליו:

פרט לנגעי אונסין - שאם באו נגעים ע"י נפיחת שד דלא מיטמו: