2:5ב׳:ה׳
1 א

את הדבר אשר כרתי. תורתי אתם שומרים ורוחי שורה על נביאכם אל תיראו: