2:15ב׳:ט״ו
1 א

ומעלה. שנים שעברו:

2 ב

מטרם שום אבן אל אבן. מטרם חזרתם לשוב ולהוסיף על יסוד שיסדתם בימי כורש ובטל עתה שימו לבבכם לעסוק בבניין ובלימוד צרכי כהונה: