2:14ב׳:י״ד
1 א

כן העם הזה. כמו שאתם טועים בזו כן אתם טועים בכמה הלכות:

2 ב

ואשר יקריבו שם. אם לא יתנו לבם ללמוד: