2:13ב׳:י״ג
1 א

אם יגע טמא נפש. מת עצמו:

2 ב

יטמא. שהמת אבי אבות הטומאה וחמישי לטומאת שרץ רביעי הוא לטומאת מת: