1:9א׳:ט׳
1 א

פנה אל הרבה. עד הנה הייתם סבורים להביא מן השדה הרבה והבאתם מעט:

2 ב

ונפחתי בו. אבי' עליו מכת רקבון ותולעת:

3 ג

ונפחתי. לשון נופח באש פחם (ישעיה נד):