1:4א׳:ד׳
1 א

העת לכם. ל' תימה לכך נקוד הה"א בפתח:

2 ב

ספונים. מכוסים בנסרי ארזים כמו (מלכים א ו׳:ט׳) ויספון את הבית וספון את הבית בארז וכן ת"י הכדין כשר לכון דאתון יתבין בבתיא די מטללין בנסרי דארזיא ובית מקדש' הדין חרוב: