1:10א׳:י׳
1 א

עליכם כלאו שמים. על חוביכון:

2 ב

כלאו. מנעו: