9:10ט׳:י׳
1 א

חית הארץ אתכם. הֵם הַמִּתְהַלְּכִים עִם הַבְּרִיּוֹת:

חית הארץ אתכם AND EVERY ANIMAL OF THE EARTH WITH YOU or, THAT ARE WITH YOU — those which go about with human beings.

2 ב

מכל יוצאי התבה. לְהָבִיא שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים:

מכל יוצאי התבה OF ALL THAT GO OUT OF THE ARK — These words would include creeping things and reptiles.

3 ג

חית הארץ. לְהָבִיא הַמַּזִּיקִין, שֶׁאֵינָן בִּכְלַל הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם, שֶׁאֵין הִלּוּכָן עִם הַבְּרִיוֹת:

חית הארץ [EVEN EVERY] BEAST OF THE EARTH — These words are intended to include dangerous animals which cannot be included in the above description, “every living creature that is with you” — for these do not go about with human beings.