8:20ח׳:כ׳
1 א

מכל הבהמה הטהורה. אָמַר לֹא צִוָּה לִי הַקָּבָּ"ה לְהַכְנִיס מֵאֵלּוּ ז' ז' אֶלָּא כְּדֵי לְהַקְרִיב קָרְבָּן מֵהֶם:

מכל הבהמה הטהרה OF ALL CLEAN CATTLE — He said: “The Holy One, blessed be He, ordered me to take in seven pairs of these only in order that I might offer a sacrifice of them” (Genesis Rabbah 34:9).