8:19ח׳:י״ט
1 א

למשפחותיהם. קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם עַל מְנָת לִדָּבֵק בְּמִינָן:

למשפחתיהם AFTER THEIR FAMILIES — They took upon themselves to keep to their specie.