50:23נ׳:כ״ג
1 א

על ברכי יוסף. כְּתַרְגּוּמוֹ גִּדְּלָן בֵּין בִּרְכָּיו:

על ברכי יוסף [WERE BORN] ON JOSEPH’S KNEES — The meaning is as the Targum gives it: He brought them up upon his knees.