5:3ה׳:ג׳
1 א

שלשים ומאת שנה. עַד כָּאן פָּרַשׁ מִן הָאִשָּׁה (בראשית רבה):

שלשים ומאת שנה A HUNDRED AND THIRTY YEARS — Until then he lived apart from his wife (Genesis Rabbah 24:6).