47:26מ״ז:כ״ו
1 א

לחק. שֶׁלֹּא יַעֲבֹר:

לחק AS A STATUTE — without repeal.