47:15מ״ז:ט״ו
1 א

אפס. כְּתַרְגּוּמוֹ שְׁלִים:

אפס — Render this as the Targum does: שלים IS AT AN END.