46:7מ״ו:ז׳
1 א

ובנות בניו. סֶרַח בַּת אָשֵׁר וְיוֹכֶבֶד בַּת לֵוִי:

ובנות בניו HIS SON’S DAUGHTERS — these were Serah, the daughter of Asher, and Jochebed, the daughter of Levi.