46:31מ״ו:ל״א
1 א

ואמרה אליו אחי וגו'. וְעוֹד אֹמַר לוֹ, והאנשים רועי צאן וגו':

'ואמרה אליו אחי וגו AND I WILL SAY TO HIM— “MY BRETHREN … have come unto me” and further I will say to him, והאנשים רעי צאן 'וגו AND THE MEN ARE SHEPHERDS etc.