45:5מ״ה:ה׳
1 א

למחיה. לִהְיוֹת לָכֶם לְמִחְיָה:

למחיה FOR THE PRESERVATION OF LIFE — i.e. that I may be to you for a preservation of life.